Yoga voor kinderen

Ze hebben het maar druk, de peuters, kleuters, de kinderen en daarna komt ook nog de puberteit. Op allerlei gebieden ontwikkelen ze zich: fysiek en motorisch, cognitief, spraak en taal, psychosociaal (al die sociale vaardigheden) en moreel (wat is goed en wat slecht). En dat gaat in een razend tempo.

Eisen en wensen van ouders, wat het kind zelf graag wil, groepsdruk (van klasgenootjes, rolmodellen, influencers enzovoorts) en de wetenschap die wat betreft van alles en nog wat richtlijnen neerlegt over het tempo waarin een kind zich dient te ontwikkelen. Het is veel. Heel veel.

Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt gewezen op het enorme belang van de eerste kinderjaren. Dat zijn de jaren waarin de grote lijnen worden getrokken van de persoon die het kind later zal worden. En vanuit de filosofie van yoga is dat niet anders. Daar wordt de ontwikkeling van baby tot jongvolwassene onderverdeeld in drie periodes, die corresponderen met de eerste drie chakra’s.

Bij yoga geven aan kinderen gaat het er voor mij om zelfvertrouwen te geven, waar mogelijk die enorme ontwikkeling die kinderen doormaken, die wel van zelf gaat maar ook veel pijn en moeite kost, al is het maar een beetje te vergemakkelijken. Door vertrouwen te geven, zelfvertrouwen en een diep besef dat je er toe doet, hoe dan ook altijd de moeite waard bent. Een rustpunt in jezelf. Tijd en ruimte om temidden van al die veranderingen te luisteren naar jezelf.

In bijgaand plaatje geef ik weer wat daarbij voor mij de kernwoorden zijn.

De bijscholing tot kinderyoga docent volgde ik in 2023 bij Femmy Brug van KidsYoga.